Medlemskab

Rideskolemedlem:

150 kr. årligt

Ungdomsmedlem (0-24 år):

210 kr. årligt

Seniormedlem (25 år og op):

390 kr. årligt

Passivt medlem:

100 kr. årligt

Kæphest medlem:

100 kr. årligt



Efter 1. juli betales der halv kontingent for resten af året

Vi takker vore sponsorer

Vallensbæk Rideklub

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk