Bestemmelser for VLR Cup Dressur

Gældende for 2022


Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet.

  1. VLR Cup afholdes hvert år ved det stævne, hvor der afholdes klubmesterskab. Se separate regler for klubmesterskabet. 
  2. VLR Cup er kun åben for ryttere, der starter for VLR i cuppen. Rytteren skal have været medlem af VLR (aktivt medlem) i den seneste måned for at kunne deltage i cuppen.
  3. Ekvipager, der deltager i klubmesterskabet, kan IKKE samtidig deltage i VLR Cup.
  4. Ekvipagen skal være startberettiget ved tilmeldingsfristens udløb. For eftertilmeldte ekvipager gælder dog, at de skal være startberettiget ved tilmeldingstidspunktet. 
  5. VLR Cup afvikles såfremt, der ved frameldingstidspunktets udløb er mindst 3 tilmeldte ekvipager i den pågældende cup.
  6. En rytter må gerne starte på flere heste / ponyer i cuppen. En rytter kan dog kun blive placeret én gang. Der betales fuldt indskud for alle starter i cuppen.
  7. Det er antal starter i alt, der afgør antal placeringer i cuppen. Det er dermed alle rytterens starter, der tæller med til at afgøre antal starter / placeringer. Starter en rytter 2 gange på 2 forskellige heste (4 starter i alt), vil det således tælle som 4 starter.
  8. Der er mindst 3 placeringer i cuppen. Bemærk at en rytter kun kan blive placeret én gang i hver cup (se pkt. 6).
  9. En hest / pony må gerne startes af to ryttere i cuppen. Bemærk at en pony må startes som både hest og pony ved samme stævne – dog ikke med samme rytter. Jf. DRF’s Sportsreglement / Fælles Bestemmelser pkt. 19.5.
  10. VLR Cup kan enten afvikles som en del af alm. klasser, eller som samlede klasser, hvor deltagerne starter mod hinanden uanset klasse. Afvikles cuppen som en del af alm. klasser, tages blot alle resultater for VLR ryttere og sammenlignes. Det er i så fald alle ekvipagens resultater i de pågældende klasser ved stævnet (se pkt. 14), der er gældende.
  11. Ponyer startes i pony-klasser - heste startes i hesteklasser. 
  12. En hest / pony må gerne startes af to ryttere i cuppen. I dressur gælder dog, at heste / ponyer, der deltager i cuppen i dressur, under stævnet ikke må rides af andre, FØR hesten / ponyen har været startet i cuppen. Det er tilladt, at en anden rytter skridter hesten / ponyen af, efter ridtet er afsluttet. Jf. Dressurreglementet pkt. 19. Starter to ryttere på samme hest / pony i cuppen, skal rytter 1 have redet sit ridt, før rytter 2 må sætte sig op på hesten / ponyen.
  13. Såfremt der ved et stævne, hvor en given cup afvikles, er begrænsning på max. antal starter, SKAL VLR-ryttere – der ønsker at deltage i cuppen - have førsteprioritet til alle klasser ved stævnet. Dette gælder dog kun for rettidigt tilmeldte ryttere. Ryttere der eftertilmelder, vil blive prioriteret efter ”først-til-mølle”-princippet, og det skal respekteres, hvis tidsplanen ikke tillader eftertilmeldinger.
  14. Klasser: Cuppen afvikles i valgfri klasser. Hest LD1B-LC3A, Pony LD1B-LC3B,  Rideskolen: LD1B-LD2B
  15. Udelukkelser / ekvipager: Ekvipager udelukkes i.h.t. DRF’s OUT-regler. Udelukkelser gælder for starter i alle stævner (fra E-stævner og højere) i kvalifikationsperioden (indeværende stævneår samt de 2 foregående stævneår). For VLR Cup afviklet i 2021 gælder således resultater opnået i 2019-2021. Derudover må en ekvipage ikke starte lavere end 1 klasse / højde under den højeste klasse / højde ekvipagen har deltaget i – inkl. sløjfeklasser i dressur og B0-klasser i spring. Har en ekvipage startet i LB2 dressur eller 80 cm spring, udelukkes ekvipagen af cuppen – jf. regler om hvilke klasser / højder cuppen afvikles i (pkt 14). 
  16. Udelukkelser / ryttere: Ryttere, der har startet MB i dressur eller PRI / LA6 for ponyer ved C-/B-stævner, eller deltaget i internationalt parastævne må ikke deltage i dressur-cuppen.
  17. Indskud: Se propositionerne.
  18. Afvikling: Der er INGEN lodtrækning. Startrækkefølge tildeles elektronisk. Såfremt cuppen afvikles i samlede klasser (se pkt. 10) afvikles laveste klasse / højde først.
  19. Præmier: Der uddeles VLR Cup-rosetter til de placerede (mindst 3, se pkt. 8).Der er præmier (evt. i form af gavekort) til en værdi af ca. kr. 150 / 100 / 50 til de 3 bedst placerede. Derudover kan der uddeles øvrige ærespræmier til de placerede / startende ekvipager.Vi takker vore sponsorer

Vallensbæk Rideklub

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk